ENERGOSOFT REMOTE CONTROL EMAIL
Četvrtak | 19.10.'17.
POGLEDAJTE VESTI

Pogledajte vesti -->>

Partneri:
PARTNERI

PARTNERI ENERGOSOFTA

ALIEDTELESYS 
Cisco SMB Specialized Partner
Energosoft AD Novi Sad je partner komapnije Cisco i zajedničkim nastupom na tržištu nudimo kompletnu paletu komunikacione opreme vrhunskih performansi.

ALIEDTELESYS 
Gold solution partner
Energosoft AD Novi Sad nudi kompletnu gamu aktivne mrežne opreme vrhunskih performansi kompanije ATI.

BRAND REX
System Center & Certified Installer
Na području strukturiranih kablovskih sistema i pasivne mrežne opreme Energosoft AD Novi Sad je ugovorni partner i autorizovani instalater strukturiranih kablovskih sistema Brand Rex.

SIEMENS
Authorized Dealer
Energosoft AD Novi Sad je partner kompanije Siemens u oblasti prodaje telefonskih centrala i pripadajuće opreme.

HOST LOGIC 
Smart Enterprise (SAP PCC) reseller
Preko partnera Hostlogic, Energosoft AD Novi Sad je u prilici da ponudi paket najboljih svetskih praksi za SAP sistem SmartEnterprise (Connect & Go).

IBM
Business
U oblasti prodaje personalnih računara, notebook raučnara i servera Energosoft AD Novi Sad je partner kompanije IBM.

ORACLE
Partner
Energosoft AD Novi Sad je partner kompanije Oracle čiji proizvodi uključuju: baze podataka, aplikativne servere, razvojne platforme i sisteme.

SAP
System
Energosoft AD Novi Sad je partner kompanije SAP u oblasti Integrisanih informacionih sistema poslednje generacije za upravljanje resursima preduzeća (ERP).

AVAYA
Partner
Energosoft AD Novi Sad je partner kompanije AVAYA u oblasti integrisanih komunikacionih sistema za prenos govora i podataka, CRM aplikacija i CALL centara.

ADVENT NET
Partner

MARKETING
REMOTE DESKTOP LIVE CAM ENERGOSOFT